TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002 "Az Aranysziget Otthon Szentesi Otthonának kiváltása"

A fogyatékkal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról szóló 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozatban foglaltak szerint pályázatunk keretében az Aranysziget Otthon Szentesi Otthonának kiváltására kerül sor. Az ellátottak részére kialakítjuk az önálló életvitel fenntartását lehetővé tévő épületeket, a támogató szakmai hátteret, valamint felkészítjük az érintetteket az új működési formából fakadó változásokra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddigi intézményi struktúra helyébe egy olyan modell lép, amelyben élesen elkülönül egymástól a lakhatás, mint szolgáltatás, valamint az önálló életvitel fenntartása és segítése körébe tartozó mentálhigiéné, szociális munka és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitel, vagyis a nappali ellátás. Mindez azt is jelenti, hogy az ellátottaknak akár önállóan, akár segítséggel, de közlekedniük kell a két helyszín, a lakás és a nappali foglalkoztatás helyszíne között.

Csongrád megyében a pszichiátriai betegek ellátásának korszerűsítése régóta megoldandó probléma. A projekt tárgyát képviselő szentesi intézmény nem alkalmas az ellátás korszerű biztosítására. Az ellátási nehézségek, a magas működési költségek megnehezítik a pszichiátriai gondozottak hatékony társadalmi integrációját.
A fejlesztés segíti a lakók öngondoskodását, önálló életvitelét. Cél a szolgáltatások fejlesztése, a megfelelő infrastrukturális körülmények megteremtése, amelyek az ellátottak társadalmi és munkaerő piaci integrációját segítik, valamint az ellátottak társadalmi aktivitásának növelése, elősegítése. A szociális dolgozók részére új munkahelyek jönnek létre. A projekt további célja a kiváltás eredményeként létrejövő új lakhatási formákba beköltöző és komplex szolgáltatásokat igénybe vevő ellátottak és a velük dolgozó szakemberek felkészítése a kiváltással járó változásokra, az új körülményekre. Ehhez kapcsolódóan fontos cél a lakókörnyezet érzékenyítése, a települések lakosainak megfelelő felkészítése az új lakók befogadására, a lakossági kommunikáció.

A projekt hosszú távú célja a kiváltással, hogy a lakók a helyi társadalomba integrált módon, hétköznapi emberek életét éljék, személyes kapcsolatok kiépítésének lehetőségével.
A stratégia megvalósításának elősegítése érdekében kiírásra került a TIOP-3.4.1. "Bentlakásos intézmények kiváltása" című pályázat. Országosan 6 db pályázat esetében született pozitív támogatói döntés. A pályázatot a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ, mint az SZGYF jogelődje, 2012. november 05-én nyújtotta be. A pályázat keretében 90 fő pszichiátriai ellátott kiváltására kerül sor. Szentesen 57 fő, Nagymágocson 33 fő elhelyezése lesz biztosítva támogatott lakhatás formájában.

A projekt előkészítés szakaszában szükségletfelmérést végeztek 2012. június 4-től június 8-ig a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft tanácsadói, felmérői az intézmény dolgozói segítségével. Az ingatlanok kiválasztása az IFKKOT ajánlásait figyelembe véve történt. A megvalósíthatósági tanulmányt az IFKKOT jóváhagyta. A beruházás keretében Szentesen 1db 25 fős lakócentrum (építés), 2 db 12 fős lakáscélú ház (építés), 2 db 4 fős lakás (felújítás), valamint 1 db nappali foglalkoztató (építés) kialakításával, Nagymágocson 2 db 12 fős lakáscélú ház (építés), 1 db 4, ill. 1 db 5 fős lakás (felújítás), valamint 1 db nappali foglalkoztató (építés)létesítésével tervezzük megvalósítani a gondozottak lakókörnyezetbe való integrálását.
A támogatói döntés értelmében a pályázatot 2013. 03. 14-én a Közreműködő Szervezet 999.870.581,-Ft támogatásban részesítette, 100% támogatási intenzitás mellett. A szerződéskötés folyamatának elhúzódása miatt a Támogatási szerződés 2013.09.06-án lépett hatályba. A projekt megvalósítási időszaka: 2013.07.01 - 2015.10.31.

A pályázatban az ingatlanvásárlás és az építési beruházás mellett eszközbeszerzést is kívánunk megvalósítani. Az infrastrukturális fejlesztéssel párhuzamosan az intézmény dolgozói és lakói felkészítésen (képzés, mentorálás, szervezetfejlesztés) vesznek részt a kiváltással járó változások kezelésére. A kiváltás folyamatát a támogató mentorhálózat segítségével kívánjuk megvalósítani.